Zápisy

Zápis ze zasedání MPM obsahuje všechny diskuse, promluvy a hlasování, která se na zasedání odehrála. Je to formální dokument, kterým vedení a delegáti MPM prezentují činnost v průběhu i po skončení daného zasedání. Zápisy jsou zpravidla sepisovány v průběhu zasedání MPM a to buď zvoleným zapisovatelem (dle statutu MPM) nebo jedním z delegátů MPM. Tyto zápisy jsou dále uveřejňovány na webových stránkách MPM, případně odesílány státní správě, obsahují-li stanovisko či otevřený dopis.

2014

09.09. 2014 – Zápis z 1. zasedání MPM

23. 09. 2014 – Zápis z 2. zasedání MPM

26. – 28. 9. 2014 – Zápis z 1. vícedenního zasedání MPM

7. 10 .2014 – Zápis ze 3. zasedání MPM

21. 1.0 2014 – Zápis ze 4. zasedání MPM

4. 11. 2014 –  Zápis z 5. zasedání MPM

11. 11. 2014 –  Zápis ze 6. zasedání MPM

25. 11. 2014 –  Zápis ze 7. zasedání MPM

9. 12. 2014 –  Zápis z 8. zasedání MPM

16. 12. 2014 – Zápis z 9. zasedání MPM

 

2015

6. 1. 2015 – Zápis z 10. zasedání MPM

3. 2. 2015 – Zápis ze zasedání – 3. 2. 2015

17. 2. 2015 – Zápis ze zasedání – 17. 2. 2015

Schůze s panem primátorem – zápis ze schůze s panem primátorem

3. 3. 2015 – zápis ze zasedání – 3. 3. 2015

17. 3. 2015 – zápis ze zasedání – 17. 3. 2015

21. 4. 2015 – zápis ze zasedání – 21. 4. 2015

5. 5. 2015 – zápis ze zasedání – 5. 5. 2015

 

 

 

 

 

2016