O parlamentu

Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku a otázky ohledně města Most a jeho okolí. MPM je parlamentem městským, tudíž sdružuje školní parlamenty ve městě Most.

nové logo MPM

MPM pravidelně pořádá zasedání (jednou za 14 dní v úterý), kam docházejí zástupci z těchto škol, aby diskutovali nad aktuálními tématy ve městě a tlumočili výsledky těchto diskusí na svých školách. MPM se také snaží rozvinout komunikační a reprezentační schopnosti těchto zástupců.

PŘIDEJ SE I TY!