Koordinátor MPM

Koordinátor MPM zajišťuje právní subjektivitu MPM, je volen delegáty MPM (viz. § 7, bod c), komunikuje s vedením MPM, má pravomoci odpovídající vedení MPM, všechny návrhy na změnu v činnosti MPM a své názory v rámci MPM však musí konzultovat s vedením MPM, nemá právo rozhodovat jménem parlamentu bez svolení vedení MPM a nemá volební hlas.

(Statut Mosteckého parlamentu mládeže, § 6, bod e)

Koordinátorkou MPM je ředitelka SVČ Danuše Lískovcová. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA