Cíle

Každý má své cíle a sny. I my se snažíme směřovat své fungování k určitým cílům, které se převážně týkají názorů dětí a mládeže v našem městě a jejich prezentování.

Cíle Mosteckého parlamentu mládeže

  1. Vytvářet prostor pro konfrontaci a diskusi názorů dětí a mládeže ve městě Most a jeho okolí s představiteli státní správy a samosprávy.
  2. Upozorňovat na problematické skutečnosti ve městě Most a jeho okolí.
  3. Vyjadřovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělání, sportu a kultury.
  4. Provádět osvětovou činnost mezi dětmi a mládeží v různých oblastech (např. ochrana životního prostředí, lidská práva, drogová problematika).
  5. Podporovat myšlenku občanské společnosti a výchovu k občanství.

 

(Statut Mosteckého parlamentu mládeže, § 2)