Akce

Pomocí akcí se MPM snaží dosáhnout svých cílů a to konkrétně umožnit dětem v Mostě prezentovat své názory a připomínky týkající se Mostu a problematiky s ním spojené. Tyto názory a podněty mohou děti projevovat buď na našich Open air akcích, kde mohou tlumočit své názory přímo delegátům MPM a pokud dávají přednost písemnému projevu, mohou se zúčastnit každoroční literární soutěže Literární Most. Zahlédnout některé z delegátů MPM můžete také na akcích SVČ v Mostě, na kterých v rámci spolupráce se SVČ v Mostě rádi vypomáháme.

Několik článků z našich akcí je vystaveno ke shlédnutí v rubrice články z akcí! 🙂