„Participace mladých – má to smysl?“

Diskuse

„Participace mladých – má to smysl?“

 

 

Dne 23. 2. 2016 ve Středisku volného času v Mostě se uskutečnila diskuse na téma „Participace mladých – má to smysl?“. Celou akcí nás provázela Tereza Chrvalová s Martinem Borkem. Účastníci byli seznámeni s programem diskuse. Po uvedení akce se účastníci seznámili se samotným tématem participace. Proběhl také krátký brainstorming. Nejčastěji účastníci zmiňovali dětské parlamenty jako druh participace. Také proběhla diskuse na téma školní parlamenty. Do této diskuse se zapojila většina účastníků a řekli nedostatky, které na školách zaregistrovali. Hlavním problémem na většině škol jsou zásahy učitelů do školních parlamentů. Podle účastníků se na školních parlamentech podílejí jen učitelé. Také se diskutovalo o tom, jaký má parlament smysl. Každý účastník se nám svěřil se svým názorem na parlamenty a poté se spustila diskuse o smyslu parlamentů a také jaký mají význam pro mládež a okolí.

 

Účastníci se shodli na těchto výhodách dětských parlamentů:

 • dobrovolnictví
 • dobrý pocit
 • praxe
 • nové informace a zkušenosti
 • přínos městu

 

Dále byla zadaná práce, kde se účastníci rozdělili do skupin a vytvořili si svůj vlastní fiktivní parlament. Měli za úkol vymyslet název, zaměření parlamentu a cíle parlamentu, kterých by chtěli se svým parlamentem dosáhnout. Poté každá skupina odprezentovala svůj návrh.

 

Účastníci se nejčastěji opakovali v těchto bodech, které jsou důležité pro správný chod dětských parlamentů:

 • Nápady
 • Akce
 • Realizace
 • Spolupráce s městem
 • Delegáti ve všech věkových kategoriích
 • Delegáti ze všech škol
 • Spolupráce se školami
 • Zapojení do projektů
 • Kladný vztah k práci ve skupině

 

Na konec proběhla řízená diskuse. Účastníci rozdělení do dvou skupin museli obhajovat své názory. Každá skupina měla zadané, zda jsou pro nebo proti participaci mladých. Vyhrála skupina, která obhajovala, že participace mladých je správná.

Účastníky také zajímaly volby ČR. Diskutovali nad nejnižším věkem voliče. Shodli se, že právo volit by měl mít člověk již od 16 let. Voliči do 18 let by museli však projít zkouškou politické způsobilosti.

P1018315 (1)P1018316 P1018317 P1018344 P1018363 P1018374 P1018380 P1018384 P1018387